Ця сторінка виглядає краще якщо JavaScript працює

Clang-Format

 ·  ☕ 8 хв читати

Параметри стилю clang-format

Параметри стилю clang-format описують налаштовувані параметри стилю форматування, що підтримуються LibFormat та ClangFormat .

Використовуючи утиліту командного рядка clang-format або функції clang::format::reformat(...) з коду, можна або використовувати один із заздалегідь визначених стилів ( LLVM , Google , Chromium , Mozilla , WebKit , Microsoft ) або створити власний стиль шляхом налаштування конкретних параметрів стилю.

Налаштування стилю clang-format

clang-format підтримує два способи надання власних параметрів стилю: безпосередньо вкажіть конфігурацію стилю в опції командного рядка -style = або використовуйте файл -style = та додайте конфігурацію стилю у файл .clang-формату або _clang-формату у каталозі проекту.

Файл .clang-format використовує синтакисис yaml :

key1: value1
key2: value2
# коментар

Приклад файла конфігурації для кількох мов

---
# Ми використовуємо за замовчуванням LLVM стиль, але ...
BasedOnStyle: LLVM
# з відступом 4
IndentWidth: 4
---
# Для мови програмування C++
Language: Cpp
# Примусові вказівники на тип
DerivePointerAlignment: false
PointerAlignment: Left
---
# для JavaScript
Language: JavaScript
# обмежуємо довжину рядка до 100 символів
ColumnLimit: 100
---
# .proto файли
Language: Proto
# автоматично форматувати не будемо
DisableFormat: true
---
# Для C#
Language: CSharp
# використовуємо обмеження довжини рядка
ColumnLimit: 100
...

Вимкнення форматування для фрагменту коду

Clang-format розуміє також спеціальні коментарі, які вимикають форматування на обраному форагменты коду. Код між коментарями // clang-format off або /* clang-format off */ та // clang-format on та /* clang-format on */ не буде форматуватися. Коментарі будуть відформатовані (вирівняні) у звичайному режимі.

int formatted_code;
// clang-format off
  void  unformatted_code ;
// clang-format on
void formatted_code_again;

Конфігурація стилю у коді

Настроювані параметри стилю формату

У цьому розділі перелічені підтримувані параметри стилю. Тип значення вказаний для кожного варіанту. Для типів перерахування можливі значення вказуються як як елемент переліку C++ (з префіксом, наприклад LS_Auto ), так і як значення, яке можна використовувати в конфігурації (без префікса: Auto ).

BasedOnStyle (string)

Стиль, який використовується для всіх параметрів, не вказаних у конфігурації.

Цей параметр підтримується лише у конфігурації формату clang (як у межах -style = '{...}' , так і у файлі .clang-format ).

Можливі значення:

BasedOnStyle: Google

AccessModifierOffset (int)

Додатковий відступ або відступ модифікаторів доступу, напр. public: .

AccessModifierOffset: 2

AlignAfterOpenBracket (BracketAlignmentStyle)

Якщо true , горизонтально вирівнює аргументи після відкритої дужки.

Це стосується круглих дужок () , кутових дужок <> та квадратних дужок [] .

Можливі значення:

 • BAS_Align (у конфігурації: Align) Вирівняти параметри на відкритій дужці, наприклад:
 void someLongFunction(argument1,
            argument2);
 • BAS_DontAlign (у конфігурації: DontAlign) Не вирівнювати, замість цього використовуйте ContinuationIndentWidth, наприклад:
 void someLongFunction(argument1,
  argument2);
 • BAS_AlwaysBreak (у конфігурації: AlwaysBreak) Завжди розривати після відкритої дужки, якщо параметри не вміщуються в один рядок, наприклад:
 void someLongFunction(
  argument1, argument2);

AlignConsecutiveAssignments (bool)

Якщо true , вирівнює послідовні призначення.

Це вирівняє оператори присвоєння послідовних рядків. Це призведе до форматування виду:

int aaaa = 12;
int b  = 23;
int ccc = 23;

AlignConsecutiveBitFields (bool)

Якщо true , вирівнює послідовних членів бітового поля.

Це вирівняє роздільники розрядних полів послідовних рядків. Це призведе до форматування виду:

int aaaa : 1;
int b  : 12;
int ccc : 8;

AlignConsecutiveDeclarations (bool)

Якщо true , вирівнює послідовні декларації.

Це вирівняє назви оголошень послідовних рядків. Це призведе до форматування виду:

int     aaaa = 12;
float    b = 23;
std::string ccc = 23;

AlignConsecutiveMacros (bool)

Якщо значення true , вирівнює послідовні макроси препроцесора C/C++ .

Це вирівняє макроси препроцесора C/C++ послідовних рядків. Це призведе до форматування виду:

#define SHORT_NAME    42
#define LONGER_NAME   0x007f
#define EVEN_LONGER_NAME (2)
#define foo(x)      (x * x)
#define bar(y, z)    (y + z)

AlignEscapedNewlines (EscapedNewlineAlignmentStyle)

Варіанти вирівнювання зворотних скісних рисок у рядах, що відключаються.

Можливі значення:

 • ENAS_DontAlign (у конфігурації: DontAlign) Не вирівнювати екрановані нові рядки.
 #define A \
 int aaaa; \
 int b; \
 int dddddddddd;
 • ENAS_Left (у конфігурації: Left) Вирівняти екрановані нові рядки якомога далі ліворуч.
 true:
 #define A  \
 int aaaa;  \
 int b;   \
 int dddddddddd;

 false:
 • ENAS_Right (у конфігурації: Right) Вирівнювання екранованих рядків у крайньому правому стовпці.
 #define A                                   \
 int aaaa;                                   \
 int b;                                     \
 int dddddddddd;

AlignOperands (OperandAlignmentStyle)

Якщо true, горизонтально вирівняйте операнди бінарних та тернарних виразів.

Можливі значення:

 • OAS_DontAlign (у конфігурації: DontAlign) Не вирівнювати операнди бінарних та тернарних виразів. Обернуті рядки мають відступи ContinuationIndentWidth пробіли від початку рядка.

 • OAS_Align (у конфігурації: Align) Горизонтально вирівнює операнди бінарних та тернарних виразів.

Зокрема, це вирівнює операнди одного виразу, який потрібно розділити на кілька рядків, наприклад:

int aaa = bbbbbbbbbbbbbbb +
     ccccccccccccccc;

Коли встановлено BreakBeforeBinaryOperators, обернутий оператор вирівнюється з операндом у першому рядку.

int aaa = bbbbbbbbbbbbbbb
     + ccccccccccccccc;
 • OAS_AlignAfterOperator (у конфігурації: AlignAfterOperator) Горизонтально вирівнюйте операнди бінарних та тернарних виразів.

Це схоже на AO_Align, крім випадків, коли встановлено BreakBeforeBinaryOperators, оператор не має відступу, щоб загорнутий операнд вирівнювався з операндом у першому рядку.

int aaa = bbbbbbbbbbbbbbb
    + ccccccccccccccc;

AlignTrailingComments (bool)

Якщо true, вирівнює кінцеві коментарі.

true:                  
int a;   // My comment a  
int b = 2; // comment b        

// vs

false:
int a; // My comment a
int b = 2; // comment about b

AllowAllArgumentsOnNextLine (bool)

Якщо виклик функції або списковий ініціалізатор не вміщується у рядок, дозволяє розміщувати всі аргументи в наступному рядку, навіть якщо BinPackArguments хибний.

true:
callFunction(
  a, b, c, d);

false:
callFunction(a,
       b,
       c,
       d);

AllowAllConstructorInitializersOnNextLine (bool)

Якщо визначення конструктора зі списком ініціалізатора-члена не вміщується в одному рядку, дозволяє розмістити всі члени-ініціалізатори в наступному рядку, якщо ConstructorInitializerAllOnOneLineOrOnePerLine має значення true. Зауважте, що цей параметр не впливає, якщо значення ConstructorInitializerAllOnOneLineOrOnePerLine встановлено false.

true:
MyClass::MyClass() :
  member0(0), member1(2) {}

false:
MyClass::MyClass() :
  member0(0),
  member1(2) {}

AllowAllParametersOfDeclarationOnNextLine (bool)

Якщо оголошення функції не вміщується в рядку, дозволяє помістити всі параметри оголошення функції в наступний рядок, навіть якщо BinPackParameters встановлено false.

true:
void myFunction(
  int a, int b, int c, int d, int e);

false:
void myFunction(int a,
        int b,
        int c,
        int d,
        int e);

AllowShortBlocksOnASingleLine (ShortBlockStyle)

Залежно від значення, while (true) { continue; } можна поставити в один рядок.

Можливі значення:

 • SBS_Never (у конфігурації: Never) Ніколи не об’єднуйте блоки в один рядок.
while (true) {
}
while (true) {
 continue;
}
 • SBS_Empty (у конфігурації: Empty) Об’єднувати лише порожні блоки.
while (true) {}
while (true) {
 continue;
}
 • SBS_Always (у конфігурації: Always) Завжди об’єднуйте короткі блоки в один рядок.
while (true) {}
while (true) { continue; }

AllowShortCaseLabelsOnASingleLine (bool)

Якщо true, короткі мітки будуть стискатися в один рядок.

true:                  
switch (a) {            
case 1: x = 1; break;          
case 2: return;             
}   

// vs.                                       

false:
switch (a) {
case 1:
 x = 1;
 break;
case 2:
 return;
}

AllowShortEnumsOnASingleLine (bool)

Дозволити короткі переліки в одному рядку.

true:
enum { A, B } myEnum;

false:
enum
{
 A,
 B
} myEnum;

AllowShortFunctionsOnASingleLine (ShortFunctionStyle)

Залежно від значення, int f () {return 0; } можна поставити в один рядок.

Можливі значення:

 • SFS_None (у конфігурації: None) Ніколи не об’єднуйте функції в один рядок.

 • SFS_InlineOnly (у конфігурації: InlineOnly) Лише функції злиття, визначені всередині класу. Те саме, що і “вбудований”, за винятком того, що це не означає “порожній”: тобто порожні функції верхнього рівня також не об’єднуються.

class Foo {
 void f() { foo(); }
};
void f() {
 foo();
}
void f() {
}
 • SFS_Empty (у конфігурації: Empty) Об’єднати лише порожні функції.
void f() {}
void f2() {
 bar2();
}
 • SFS_Inline (у конфігурації: Inline) Лише функції злиття, визначені всередині класу. Мається на увазі “порожній”.
class Foo {
 void f() { foo(); }
};
void f() {
 foo();
}
void f() {}
 • SFS_All (у конфігурації: All) Об’єднати всі функції, що розміщуються в одному рядку.
class Foo {
 void f() { foo(); }
};
void f() { bar(); }

AllowShortIfStatementsOnASingleLine (ShortIfStyle)

Якщо true, if (a) return; можна поставити в один рядок.

Можливі значення:

 • SIS_Never (у конфігурації: Never) Ніколи не ставте короткі if’и на одному рядку.
if (a)
 return ;
else {
 return;
}
 • SIS_WithoutElse (у конфігурації: WithoutElse) Без інакшого ставити короткі if’и в тому ж рядку, лише якщо else не є складеним оператором.
if (a) return;
else
 return;
 • SIS_Always (у конфігурації: Always) Завжди ставіть короткі if’и в одному рядку, якщо else не є складеним твердженням чи ні.
if (a) return;
else {
 return;
}

AllowShortLambdasOnASingleLine (ShortLambdaStyle)

Залежно від значення, auto lambda [] () {return 0; } можна поставити в один рядок.

Можливі значення:

=======================

int aaaa : 1;
int b  : 12;
int ccc : 8;

Приклади

Стиль який симулює Linux Kernel style

BasedOnStyle: LLVM
IndentWidth: 8
UseTab: Always
BreakBeforeBraces: Linux
AllowShortIfStatementsOnASingleLine: false
IndentCaseLabels: false

Результат (уявіть, що тут для відступу використовуються табуляція):

void test()
{
    switch (x) {
    case 0:
    case 1:
        do_something();
        break;
    case 2:
        do_something_else();
        break;
    default:
        break;
    }
    if (condition)
        do_something_completely_different();

    if (x == y) {
        q();
    } else if (x > y) {
        w();
    } else {
        r();
    }
}

Стиль, подібний до стилю форматування Visual Studio за замовчуванням:

UseTab: Never
IndentWidth: 4
BreakBeforeBraces: Allman
AllowShortIfStatementsOnASingleLine: false
IndentCaseLabels: false
ColumnLimit: 0

Результат:

void test()
{
  switch (suffix)
  {
  case 0:
  case 1:
    do_something();
    break;
  case 2:
    do_something_else();
    break;
  default:
    break;
  }
  if (condition)
    do_somthing_completely_different();

  if (x == y)
  {
    q();
  }
  else if (x > y)
  {
    w();
  }
  else
  {
    r();
  }
}

оригінал тут

Поширити в
Підтримайте автора

Sam4uk
НАПИСАВ
Sam4uk
Embedded Software Engineare C/C++